Voorwaarden

Deelname voorwaarden Bio Winkel Awards 2019

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige edities

 • Categorie winnaars in plaats van een overkoepelende winnaar;
 • Je bepaalt zelf de categorie waarmee je wilt deelnemen. Grootte en type winkel spelen hierbij geen rol.
 • Niet nodig om financiële gegevens te delen met de organisatie. Deelnemende winkels geven alleen aan wat hun gemiddeld aantal klanten per week is en deze informatie wordt alleen gebruikt voor bepalen minimaal aantal consumentenreviews.
 • Uitgebreider rapport van consumentenreviews met benchmark eigen winkel ten opzichte van totale categorie.
 • Iedere categorie krijgt eigen vakjury met specialisten binnen de categorie. De bezoeken vinden aangekondigd plaats.
 • Uitreiking vindt plaats op 31 maart op een eigen feestje in plaats van tijdens de Bio-beurs.
 • en dit alles in een geheel nieuwe look & feel.

Doel Bio Winkel Awards:

 • Versterken van het imago van de biologische speciaalzaken
 • Benadrukken van het onderscheidend vermogen van biologische speciaalzaken, zowel voor uw klanten als onze (toe)leveranciers.
 • Vergroten van betrokkenheid en motivatie onder het eigen personeel.

Dit doen we door zoveel mogelijk publiciteit te genereren op lokaal, regionaal en landelijk niveau met positieve verhalen waar de speciaalzaak voor staat. En door meer inzicht te krijgen in de mening en behoeften van een grote groep consumenten binnen het bio speciaalzaakkanaal.

Voorwaarden deelnemende winkels

 • Iedere biologische speciaalzaak (fysiek of online) met focus op biologische voeding mag zich inschrijven.
 • Het assortiment moet voor minimaal 90% uit biologische producten bestaan.
 • Voor iedere categorie geldt een minimaal aantal inschrijvingen van 8 winkels. Bij onvoldoende deelname, twijfel of deelname mogelijk is, beslist de promotiecommissie onafhankelijk van het bestuur van de Biowinkelvereniging of de verkiezing door kan gaan. Mocht dit aantal niet worden gehaald dan krijg je de mogelijkheid een keuze te maken voor deelname aan een andere categorie.
 • Iedere deelnemende winkel dient een minimaal aantal consumentenreviews te werven. Deze zijn gekoppeld aan het gemiddeld aantal klanten per week. De organisatie behoudt zich van het recht een check te doen op deze gegevens. Winkels die het benodigd aantal reviews niet hebben behaald, kunnen niet door naar de volgende ronde.
Gem. aantal klanten per week Verwacht aantal reviews totaal
0 – 750 100
751 – 1250 200
1251 – 1750 300
1751 – 2000 400
> 2000 500

Categorieën

Een winkel mag zich inschrijven voor 1 categorie en hij bepaalt zelf voor welke categorie hij zich inschrijft. De categorieën zijn:

 • Beste bio broodafdeling
 • Beste bio kaasafdeling
 • Beste bio groente- en fruitafdeling
 • Beste bio drogisterij afdeling
 • Beste bio wijnafdeling
 • Beste bio bakker
 • Beste bio slager

Uit iedere categorie komen, op basis van de totaalscores 3 finalisten naar voren.

Bijdrage deelnemende winkels

 • Leden van de Biowinkelvereniging betalen € 100,-. Niet-leden betalen € 125,-. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
 • In ruil voor deze bijdrage ontvang je als deelnemende winkel het volgende:
 • Toevoeging aan online platform www.biowinkelawards.nl. Zo kunnen uw klanten een stem uitbrengen op uw winkel.
 • POS pakket om verkiezing op winkelvloer onder de aandacht te brengen:
  • A0 en A1 poster;
  • Zuil elips voor op de vloer;
  • A4 baliestandaard met A6 ansichtkaarten ;
  • Digitale bestanden van posters in diverse formaten.
 • Online communicatietools zoals banners voor website en social media pagina’s.
 • Diverse social media berichten (Facebook en Instagram) om te kunnen delen via eigen sociale media pagina’s.
 • Persberichten om uw deelname via lokale pers onder de aandacht te brengen.
 • Een verslag van de kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van de eigen klanten en een score ten opzichte van het branchegemiddelde.
 • Voor de winnaars: POS pakket en online- en PR tools om behaalde resultaat onder de aandacht te brengen.

Planning

Ronde 1: De consumentenreviews (jan/feb 2020)

Na de keuze voor de categorie en inschrijving van jouw winkel op www.biowinkelawards.nl, wordt deze toegevoegd aan het online platform. Hier wordt ook de vragenlijst van de gekozen categorie gekoppeld aan jouw winkel. Alle deelnemende winkels ontvangen vervolgens een POS-pakket en online pakket om hiermee de verkiezing zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van jouw klanten.
Vanaf week 1 2020 gaan alle deelnemende winkels zoveel mogelijk klanten motiveren een review achter te laten op www.biowinkelawards.nl. Alle klanten die een review invullen maken kans op een cadeaupakket ter waarde van €15. Iedere deelnemende winkel mag 1 cadeaupakket weggeven. Op 1 december 2019 sluit de site en kunnen geen reviews meer worden ingevuld.

Ronde 2: De vakjury (eind feb/begin mrt 2020)

Na de sluitingsdatum voor de consumentenreviews worden alle reviews beoordeeld en geteld. Via het online platform kan de totaalscore berekend worden. Daarbij krijgen alle vragen dezelfde wegingsfactor. De 3 winkels in een categorie met de hoogste totaalbeoordeling (rapportcijfer van 1 tot 10) gaan door naar de volgende ronde.
In totaal gaan er 21 winkels door naar de volgende ronde. Voor alle deelnemende winkels, dus ook de winkels die niet doorgaan naar de volgende ronde, wordt er een totaalrapport opgesteld met de resultaten per winkel en een vergelijking ten opzichte van het branchegemiddelde. Dit rapport ontvang je na de verkiezing via de mail.
De winnaars in een categorie ontvangen hiervan persoonlijk bericht. Ook wordt er dan een afspraak ingepland voor het bezoek van de vakjury. Deze bezoeken vinden plaats in week 9, 10 of 11.

Ronde 3: De finale (31 maart 2020)

Op 31 maart 2020 vindt de prijsuitreiking plaats. De vakjury bepaalt op basis van hun juryrapport welke winkel nummer 1, 2 of 3 in de categorie wordt. Alle deelnemende winkels (dus niet alleen de winnaars) worden uitgenodigd voor deze uitreiking. Alle winnende winkels ontvangen direct na de uitreiking een POS-pakket en online pakket waarmee ze hun prijs onder de aandacht kunnen brengen.

Analyse van de resultaten

Om betrouwbare resultaten te kunnen halen uit de consumentenreviews is voor de ontwikkeling van de vragenlijst op het online platform werken we samen met een professioneel marktonderzoeksbureau.
Na de sluitingsdatum van de consumentenreviews, worden een aantal controleslagen op de reviews uitgevoerd zoals een IP check, ontdubbeling en er wordt een check gedaan ten opzichte van het benodigd aantal reviews per deelnemende winkel.
Via het online platform worden de reviews per winkel omgezet naar 1 totaalscore op basis van een rapportcijfer. Alle vragen wegen even zwaar. Er vindt dus GEEN weging van de verschillende vragen plaats.
Binnen een categorie gaan de 3 winkels met het hoogste totaalrapportcijfer door naar de volgende ronde.
Alle deelnemers ontvangen een analyse van alle reviews binnen hun winkel. Deze wordt afgezet ten opzichte van het totaalgemiddelde binnen deze categorie. Deelnemende winkels ontvangen een digitaal rapport van hun resultaten.

De prijzen

De winnaars ontvangen het volgende:

Nummer 1 in een categorie:

 • Een geldbedrag van €1.000.
 • Een workshopdag voor het hele team (max. 10 deelnemers) compleet verzorgd door de subsponsor van de categorie.
 • Een dagdeel een ‘boer op de vloer’ verzorgd door de hoofdsponsor.
 • Een POS-pakket, een online pakket en een lokaal persbericht om te communiceren richting klanten en in het lokale verzorgingsgebied.

Nummer 2 in een categorie:

 • Een geldbedrag van €500.
 • Een dagdeel een ‘boer op de vloer’ verzorgd door de hoofdsponsor.
 • Een POS-pakket, een online pakket en een lokaal persbericht om te communiceren richting klanten en in het lokale verzorgingsgebied.

Nummer 3 in een categorie:

 • Een geldbedrag van €250.
 • Een dagdeel een ‘boer op de vloer’ verzorgd door de hoofdsponsor.
 • Een POS-pakket, een online pakket en een lokaal persbericht om te communiceren richting klanten en in het lokale verzorgingsgebied.

De vakjury

De vakjury wordt samengesteld met experts uit de branche en de betreffende categorie. Voor iedere categorie wordt een afzonderlijke vakjury samengesteld. Er zijn dus 7 verschillende vakjury’s. In ieder geval zal in iedere jury een afgevaardigde van de subsponsor van deze categorie plaatsnemen.
De onderwerpen waarop de jury haar beoordeling zal uitvoeren, worden voorafgaand gedeeld met de winkels die bezocht worden.
Na de prijsuitreiking worden alle juryrapporten gedeeld met de winnende winkels. De uitkomst van het juryrapport kan niet ter discussie worden gesteld worden.

Hoofdpartners